Denizciliği Türk'ün Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli ve Onu Az Zamanda Başarmalıyız.
M.KEMAL ATATÜRK
 

 

An error occured during parsing XML data. Please try again.

DENİZ MESAFELERİ (MİL)

Bugün34
Dün67
Bu Hafta34
Bu Ay1962
Toplam131462

(C) BilCELL
2014-2015 Bodrum'da Üretilen Yatlar ve Tersane Bilgileri
Pazartesi, 07 Eylül 2015 10:46

www.bodrumdto.com/files/2014-2015_%C3%9CRET%C4%B0LEN_YATLAR.pdf

www.bodrumdto.com/files/2014-2015_tersane_bilgileri.pdf

 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Hakkında
Salı, 24 Mart 2015 00:00

Kısaca Deniz Ticaret Odası olarak da bilinmekte olan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu gereği kurulmuş, Türk deniz ticaret sektörünün önemli mesleki kuruluşu olup, merkezi İstanbul’dadır. Şubeleri ise İzmir,  Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya, İskenderun ve Karadeniz Ereğli  Şubesidir. Ayrıca, Ankara’da bir İrtibat Bürosu ve Türkiye’nin tüm kıyı il ve ilçelerinde temsilcilikleri vardır. 

Deniz Turizmi Sektörünün gelişimine paralel olarak, 1990 yılında Muğla Şubesi olarak BODRUM,1996 yılında Marmaris ve 1998 yılında Fethiye Şubeleri kurulmuştur. 

İMEAK DTO BODRUM Şube sorumluluk sahası olan, Akbük Koyu ve Gökova Körfezini kapsayan alanda Bodrum Liman ve Güllük Liman Başkanlıkları ile Turgutreis Denet Şefliği bulunmaktadır. Bodrum Liman Başkanlığı 172km. kıyı uzunluğuna sahiptir. Güllük Liman Başkanlığı ise 130km.  kıyı uzunluğuna sahiptir. Toplam sınır uzunluğumuz 302 km., üye sayımız 626’dır.

İMEAK DTO BODRUM Şubemizde 20  asil 20 yedek olmak üzere Meclis, 5 asil ve 4 yedek olmak üzere Meclisten seçilmiş Yönetim Kurulu vardır. Şubemizde çalışabilme vasıflarına sahip ve görev sorumluluğunun bilincinde toplam 7  personel bulunmaktadır. 

MECLİS BAŞKANI

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖN.KRL.ÜYE

ŞUBE MÜDÜRÜ

HAYRİ RÜŞTÜ TEZCAN

ALİ SERDAR UYGUNER

GÜNDÜZ NALBANTOĞLU

ARİF YILMAZ

METİN ÖNDER

FUAT TURAN

NÜKHET TÜRE

OYA KAPTANOĞLU

 

İMEAK DTO BODRUM;

Modern teknolojinin tüm araçlarını kullanarak üyeleriyle iletişim kurar, düzenli olarak yayınladığı sirkülerle üyelerine sektörle ilgili duyurular yapar.

Üyelerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlarını tespit etmek için araştırmalar yapar, çözüm önerileri ve politikalar belirler.

Üyelerinin görüşlerinin yetkili otoritelere doğru ve anlaşılır bir şekilde iletilmesini temin eder.

Üyelerin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verebilecek kalitede ve katma değeri yüksek bilgi ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.

Her yıl Deniz Turizmi Sektörünün mevcut durum tespitini, gelişmeleri ve envanterinin çıkarılmasını sağlar.

Deniz Turizmi Sektörünün gelişimine katkı sağlayacak birçok yurtdışı fuar organizasyonuna katılır, katılım sağlar.

Deniz Turizmi Sektörünün  gelişimine katkı sağlayacak çok sayıda konferans, seminer, panel, kurslar vb. düzenler.

Denizlerimizin, koylarımızın, kıyılarımızın korunması ve kullanılması   bilincinin yaygınlaşması üzerine çalışmalar düzenler ve uygular.

5174 sayılı kanunda belirtilen tüm görevlerini kusursuz olarak yerine getirir.

 Amaçları:

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu gereği kurulan Oda’mızın sorumluluğunun bilincinde, Deniz Turizmi sektörünün gelişmesine yardımcı olmak amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, üyelerinin menfaatini kollamak, eğitim ve çevre koruma konularına önem vermek, kurs, panel, konferans vb. düzenlemek, sektör için gerekli istatistiki bilgi ve belge oluşturmak amaçları ile faaliyet göstermektedir.

Yayınları: 

İMEAK Deniz Ticaret Odası her yıl “Deniz Sektörü Raporu’nu” çıkarır. Ayrıca, denizcilik alanında hazırlanan çeşitli inceleme kitapları ve araştırmalar yayınlamakta olup, “Deniz Ticareti” adlı aylık bir denizcilik dergisi de çıkarmaktadır.

İMEAK DTO Bodrum Şubemizce İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dilde “Türkiye Deniz Turizmi” Kataloğu, İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe olmak üzere 4 dilde Bodrum ve Deniz Turizmi tanıtım broşürü hazırlanmıştır.


 

 
Deniz Turizmi Tesisi İşletme İç Talimatı  İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2012 Tarih ve 74228 Sayılı Yazısı.                   İlgi y...
Portör Muayeneleri İMEAK Deniz Ticaret Odası ; Portör Muayenesi zorunluluğunun 11 ekim 2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. Maddesi ile kaldırılan ve 02 kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan uygulama ile ilgili bahse konu mevzuat değişikliği ...
"Osmanlı Arşivinde Bodrum I-II" Kitabı İmza Günü İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi katkılarıyla basımı gerçekleşen Araştırmacı-Yazar Sayın Erdoğan KAYALAR’ın “Osmanlı Arşivinde Bodrum I-II” kitabının  imza günü 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü 17.00 – 19.00 saatle...
Deniz Ticaret Odası Seçimi 2012 Kasım ayında Odamız Merkez ve Şubelerinde yapılması planlanan Oda Organları Seçimleri 2013 yılına ertelenmiştir.
Meslek Grubu Bildirimi 03.06.2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Madde 1- 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Odalard...
Turgutreis Yelken Kulübü Yelken sporunu teşvik etmek, sevdirmek ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan eğitimin önemine inanarak  Bodrum Yarımadası Yelken Kulüplerine  destek veren Oda'mız , Turgutreis Belediye Yelken Kulübü Optimist Takımının Çeşme’de...
"DENİZDEN BAKIŞ" Fotoğraf ve Kompozisyon Yarışma Sonuçları 1 Temmuz 2012 Pazar günü saat 17.15-20.00 saatleri arasında Mahfel Kafe’de T.C. Bodrum Kaymakamı Sayın Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN Başkanlığında düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde  sonuçları açıklanan “Deniz...
Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tescili Su Ürünlerinin Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  www.bodrumdto.com/files/su...
Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 23.08.2012 tarih ve 28390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bahse konu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ...
Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliğleri 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (2012/65) ile 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (2012/66) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 18.08.2012 tarih ve  28388 sayılı Res...
AIS Cihazı İLGİ: T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bodrum Liman Başkanlığı'nın B.11.0.DİD.0.01.4.PJ-130.01./3118 sayılı, 19/09/2012 tarihli, AIS Cihazı konulu yazısı. İlgi yazı ile bildirildiği üzere; 15.08.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi G...
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 14.09.2012 Tarih ve 28411 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’ de ya...
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg